اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی‌

اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی‌

امروز می‌خوام اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی‌ بذارم. امیدوارم به کارتون بیاد


1)
it's bucketing /pouring down:
وقتی‌ بارونه شدید میاد میگن
...................................................................
2)
are you kidding me:
با من شوخی‌ میکنی‌؟
...................................................................
3)
that's it :
همین!
example: A:anything else? B:no, that's it
...................................................................
4)
i'm freezing:
دارم یخ میزنم
...................................................................
5)
i've got goosebump on my hand:
موهای دستم سیخ شده!
...................................................................
6)
she's outta/out of your league:
اون دختره به درد‌ تو نمی‌خوره(این اصطلاح برای دافهای شاخ استفاده می‌شه) :دی
...................................................................
7)
fiver, tanner, grand:
این کلمات برای مقدار مشخصی‌ از پول استفاده می‌شه (
۵ پوندی، ۱۰ پوندی، هزار پوند)
...................................................................
how are you doing:
چطوری؟
...................................................................
9)
you rocked it man:
تو ترکوندیش رفیق (خیلی‌ خوب انجامش دادی)
...................................................................
10)
you're a mummy boy:
تو یه بچه ننه ای
...................................................................
11)
he's a cheeky boy:
اون یه بچه پرو!
...................................................................
12)
everything is cool:
همه چی‌ روبراهه
...................................................................
13)
would you like to come over for a cuppa:
دوست داری بیای‌ خونه برای یه لیوان چای
...................................................................
14)
keep fingers crossed:
امیدوار باش
...................................................................
15)
i got held up:
یه جا کاری برام پیش اومد (این اصطلاح برا موقعی که دیر میرسی‌ سر کلاس)
...................................................................
16)
i'm in rush mate:
من عجله دارم رفیق
...................................................................
17)
i'll catch up with the lesson soon:
من این درسو بعدا مطالعه می‌کنم (برا موقعی هست که غیبت میکنی‌)
...................................................................
18)
hang out with:
اینم که همتون بلدین :دی
...................................................................
19)
thast lush dear:
این محشره عزیزم
...................................................................
20)
howdy:
مخفف کلمه(
how do you do)
...................................................................
21)
what a pitty:
چه حیف!
...................................................................
22)
it takes ages to do:
خیلی‌ زمان میبره تا انجام بدیم
...................................................................
23)
knock it off:
تمومش کن
...................................................................
24) ?
do have a spare
: یه دونه اضافه داری( حالا هرچی‌ می‌خواد باشه)
...................................................................
25)
you've crossed the line mate:
داری پاتو از گلیمت درازتر میکنی‌! (معنیش به اصطلاح ایرانی‌ همین می‌شه :دی)
...................................................................
26)
i'm all skint:
هیچی‌ پول ندارم
...................................................................
27)
put yourself on my shoes:
خودتو بذار جای من
...................................................................

I hope ya'll like it and stay in touch for more

اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی‌

امروز می‌خوام اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی‌ بذارم. امیدوارم به کارتون بیاد


1) 
it's bucketing /pouring down
وقتی‌ بارونه شدید میاد میگن
...................................................................
2) 
are you kidding me:
با من شوخی‌ میکنی‌؟ 
...................................................................
3) 
that's it : 
همین!
example: A:anything else? B:no, that's it
...................................................................
4) 
i'm freezing:
دارم یخ میزنم
...................................................................
5) 
i've got goosebump on my hand:
موهای دستم سیخ شده!
...................................................................
6) 
she's outta/out of your league:
اون دختره به درد‌ تو نمی‌خوره(این اصطلاح برای دافهای شاخ استفاده می‌شه) :دی
...................................................................
7) 
fiver, tanner, grand:
این کلمات برای مقدار مشخصی‌ از پول استفاده می‌شه (
۵ پوندی، ۱۰ پوندی، هزار پوند)
...................................................................
how are you doing:
چطوری؟
...................................................................
9) 
you rocked it man:
تو ترکوندیش رفیق (خیلی‌ خوب انجامش دادی)
...................................................................
10) 
you're a mummy boy:
تو یه بچه ننه ای
...................................................................
11) 
he's a cheeky boy:
اون یه بچه پرو!
...................................................................
12) 
everything is cool:
همه چی‌ روبراهه
...................................................................
13) 
would you like to come over for a cuppa:
دوست داری بیای‌ خونه برای یه لیوان چای
...................................................................
14) 
keep fingers crossed:
امیدوار باش
...................................................................
15) 
i got held up:
یه جا کاری برام پیش اومد (این اصطلاح برا موقعی که دیر میرسی‌ سر کلاس)
...................................................................
16) 
i'm in rush mate:
من عجله دارم رفیق
...................................................................
17)
i'll catch up with the lesson soon:
من این درسو بعدا مطالعه می‌کنم (برا موقعی هست که غیبت میکنی‌)
...................................................................
18) 
hang out with:
اینم که همتون بلدین :دی
...................................................................
19) 
thast lush dear:
این محشره عزیزم
...................................................................
20) 
howdy:
مخفف کلمه(
how do you do)
...................................................................
21) 
what a pitty:
چه حیف!
...................................................................
22) 
it takes ages to do:
خیلی‌ زمان میبره تا انجام بدیم
...................................................................
23) 
knock it off:
تمومش کن 
...................................................................
24) ?
do have a spare
: یه دونه اضافه داری( حالا هرچی‌ می‌خواد باشه)
...................................................................
25) 
you've crossed the line mate:
داری پاتو از گلیمت درازتر میکنی‌! (معنیش به اصطلاح ایرانی‌ همین می‌شه :دی)
...................................................................
26) 
i'm all skint:
هیچی‌ پول ندارم
...................................................................
27) 
put yourself on my shoes:
خودتو بذار جای من
...................................................................
I hope ya'll like it and stay in touch for more

Tags: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 thoughts on “اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی‌”

Leave a Reply