اصطلاحات پرکاربرد

اصطلاحات پرکاربرد
-----------------------------
عذر میخوام
I beg your pardon
................................
دعایش مستجاب شد
His prayers was answered
................................
مودب باش
Behave yourself
................................
عکس نگیرید
No photograph
................................
سیگار نکشید
No smoking
................................
قابل شما رو نداره
You are welcome
................................
اصلا قابل شمارو نداره
you're very welcome
................................
ورود ممنون
No admission
................................
بفرمائید
Help yourself, here you are, there you are

اصطلاحات پرکاربرد
-----------------------------
عذر میخوام 
I beg your pardon
................................
دعایش مستجاب شد
His prayers was answered
................................
مودب باش 
Behave yourself
................................
عکس نگیرید 
No photograph
................................
سیگار نکشید 
No smoking
................................
قابل شما رو نداره
You are welcome
................................
اصلا قابل شمارو نداره
you're very welcome
................................
ورود ممنون 
No admission
................................
بفرمائید 
Help yourself, here you are, there you are

Tags: ,,,,,,,,,,,,

0 thoughts on “اصطلاحات پرکاربرد”

Leave a Reply