جملات انگلیسی مربوط به ازدواج

جملات انگلیسی مربوط به ازدواج


1- شنبه عروسی دعوتم.
I have been invited to a wedding on Saturday.
......................................................................
2- چه زوج خوشگلی!
What a beautiful couple!
......................................................................
3- چه لباس عروس قشنگی !
What a beautiful wedding dress!
......................................................................
4- جشن عروسی در هتل برگزار خواهد شد.
The wedding reception is to be held in a hotel.
......................................................................
5- ما می خواهیم عروسی مان در کلیسا برگزار بشود.
We want to have a church wedding.
......................................................................
6- عروس و داماد رفتند دفتر ثبت.
The bride and the groom went to the registry office.
......................................................................
7- فقط اقوام درجه یک در عروسی شرکت داشتند.
The wedding was attended by close family only.
......................................................................
8- مراسم عروسی خوب پیش رفت.
The marriage ceremony went on well.
......................................................................
9- کاش کیک سه طبقه شون را دیده بودی!
I wish you would have seen their three-tiered wedding cake.
......................................................................
10- من برای حفظ ظاهر در عروسی شرکت کردم، ولی برای پذیرایی و شام نماندم.
I put in an appearance at the wedding, but didn’t stay for the reception.
......................................................................
11- او حلقه را دست عروس کرد.
He put the wedding ring on the bride’s finger.
......................................................................
12- انشاء الله سالم و خوشبخت باشند!
May they find health and happiness!
......................................................................
13- ماه عسل تصمیم دارید کجا بروید؟
Where are you going to go for your honey moon?
......................................................................
14- الان ماه عسل هستیم.
We are on honey moon now.
......................................................................
15- همسرت کجاست؟
Where is your spouse?
......................................................................
16- خواهرت ازدواج کرده؟
Is your sister married?
......................................................................
17- آره، زن یک معلم شده است.
Yeah, she is married to a teacher.
......................................................................
18- آنها مشکلات زناشویی دارند.
They are having marital problems.
......................................................................
19- من با روابط پیش از ازدواج مخالفم.
I do not approve of pre-marital relations.
......................................................................
20- با قوم و خویش های شوهرش نمی سازد.
She doesn’t get on very well with her in-laws.
......................................................................
21- بارها به آنها گفته که در زندگی خصوصی او دخالت نکنند.
She has told them many times to stay out of her personal life.
......................................................................
22- به او پیشنهاد ازدواج دادم و او هم پذیرفت.
I proposed to her and she accepted.
......................................................................
23- مریم و رضا دارند نامزد می شوند.
Maryam and Reza are getting engaged.
......................................................................
24- آنها با هم خوشبخت نیستند، بنابراین تصمیم گرفته اند از هم جدا بشوند.
They aren’t happy together, so they have decided to separate.
......................................................................
25- او به خاطر یک مرد دیگر شوهرش را ترک کرد.
She left her husband for another man.
......................................................................
26- او هیچ وقت به من خیانت نکرده است.
She has never been unfaithful to me.
......................................................................
27- من طلاق می خواهم.
I want a divorce.
......................................................................
28- دیشب همسر سابقم را در مهمانی دیدم.
I saw my ex-wife at the party last night.

 

جملات زبان انگلیسی مربوط به خانواده
--------------
************* خانواده ****************
......................................................................
29- چند تا خواهر و برادر داری؟
How many brothers and sisters do you have?
......................................................................
30- خواهر و برادر بزرگتر از خودت هم داری؟
Do you have any elder brother and sister?
......................................................................
31- نه، تک فرزندم.
No, I am an only child.
......................................................................
32- در ناز و نعمت بزرگ شدم.
I was brought up in the lap of luxury.
......................................................................
33- من از یک خانواده اصیل هستم.
I am connected with a noble family.
......................................................................
34- او با تو نسبتی دارد؟
Is he related to you?
......................................................................
35- بله، او از اقوام درو من است؟
Yes, she is a distant relative of mine.
......................................................................
36- او دوست خانوادگی ماست.
He’s a friend of the family.
......................................................................
37- خانواده ام هر کدام یک جایی هستند.
My family is scattered across the country.
......................................................................
38- آیا خانواده ات پر جمعیت/ کم جمعیت است؟
Do you have a large/small family?
......................................................................
39- یک نفر دیگر به زودی به جمع خانواده مان اضافه می شود.
We are going to have an addition to the family soon.
......................................................................
40- پدر بزرگم زنده است، اما مادر بزرگم فوت کرده است.
My grandpa is alive, but my grandma is dead.
......................................................................
41- این عکس برادر بزرگم است.
This is the picture of my eldest brother.
......................................................................
42- اقوام ما آخر هفته می آیند.
We have got the relations coming over the weekend.
......................................................................
43- خانواده همسرم آخر همین هفته سرمان خراب می شوند.
My wife’s family is descending on us this weekend.
......................................................................
44- در خانواده اش همه مردها کچل هستند. فکر می کنم ارثی باشد.
All the man in his family are bald; I suppose it’s hereditary.
......................................................................
45- همه بچه هایش اهل هنر هستند. انگار هنر تو خون آنهاست.
All her children are very artistic; it must run in the family.
......................................................................
46- بچه هایت را خوب بار آورده ای.
You have given your children a good upbringing.
......................................................................
47- بچه بزرگ کردن کار ساده ای نیست.
Bringing up children is never easy.
......................................................................
48- نان آور خانه شما کیست؟
Who is the breadwinner in your family?
......................................................................
49- پدرم دنبال یک کار می گرده که خانواده را تامین کند.
My father is looking for a job to support his family?
......................................................................
50- او به سختی خرج خورد و خوراک و پوشاک خانواده اش را در می آورد.
He can barely feed and clothe his family.
......................................................................
51- او باید یک خانواده بزرگ را نان بدهد.
She has a large family to food.
......................................................................
52- خانواده ام از من حمایت می کند.
My family is right behind me.
......................................................................
53- او خواهر دوقلوی توست؟
Is she your twin sister?
......................................................................
54- برادرم گاو پیشانی سفید خانواده است.
My brother is the black sheep of the family.
......................................................................
55- او باعث ننگ و آبروریزی خانواده ما بوده است.
He has brought shame and disgrace to our family.
......................................................................
56- او باعث شرمندگی خانواده اش است.
He’s an embarrassment to his family.
......................................................................
57- شرافت خانوادگی در خطر است.
He’s family honor is at stake.
......................................................................
58- می خواهم شجره نامه خانوادگی ام را بهت نشان بدم. دوست داری ببینی؟
I want to show you my family tree now. Are you interested to see
it?نفقه alimony
ساقدوش مرد:
best man
عروس:
bride
حجله:
bride chamber
داماد:
bridegroom
ساقدوش(زن):
bridesmaid
برادر شوهر/برادر زن:
brother- in- law
عروس:
daughter-in-law
جهیزیه:
dowry
پدر شوهر/ پدر زن:
father-in-law
نامزد مرد:
fiancé
فرزند خوانده:
foster child
خواهر/ برادر ناتنی:
half-sister/half-brother
ازدواج مصلحتی:
marriage of convenience
مادر شوهر/ مادر زن:
mother –in-law
پسر برادر یا خواهر:
nephew
دختر برادر یا خواهر:
niece
چند همسری:
polygamy
چهار قلو:
quads
داماد:
son-in-law
سه قلو:
triples
سالگرد ازدواج:
wedding anniversary
بیوه زن:
widow
بیوه مرد:
widower
خواهر شوهر/ خواهر زن/ زن برادر:
sister-in-law
خواهر ناتنی/ برادر ناتنی:
stepsister/stepbrother

جملات انگلیسی مربوط به ازدواج


1- شنبه عروسی دعوتم.
I have been invited to a wedding on Saturday.
......................................................................
2- چه زوج خوشگلی! 
What a beautiful couple!
......................................................................
3- چه لباس عروس قشنگی !
What a beautiful wedding dress!
......................................................................
4- جشن عروسی در هتل برگزار خواهد شد.
The wedding reception is to be held in a hotel.
......................................................................
5- ما می خواهیم عروسی مان در کلیسا برگزار بشود.
We want to have a church wedding.
......................................................................
6- عروس و داماد رفتند دفتر ثبت.
The bride and the groom went to the registry office.
......................................................................
7- فقط اقوام درجه یک در عروسی شرکت داشتند.
The wedding was attended by close family only.
......................................................................
8- مراسم عروسی خوب پیش رفت.
The marriage ceremony went on well.
......................................................................
9- کاش کیک سه طبقه شون را دیده بودی! 
I wish you would have seen their three-tiered wedding cake.
......................................................................
10- من برای حفظ ظاهر در عروسی شرکت کردم، ولی برای پذیرایی و شام نماندم.
I put in an appearance at the wedding, but didn’t stay for the reception.
......................................................................
11- او حلقه را دست عروس کرد.
He put the wedding ring on the bride’s finger.
......................................................................
12- انشاء الله سالم و خوشبخت باشند!
May they find health and happiness!
......................................................................
13- ماه عسل تصمیم دارید کجا بروید؟
Where are you going to go for your honey moon?
......................................................................
14- الان ماه عسل هستیم.
We are on honey moon now.
......................................................................
15- همسرت کجاست؟
Where is your spouse?
......................................................................
16- خواهرت ازدواج کرده؟
Is your sister married?
......................................................................
17- آره، زن یک معلم شده است.
Yeah, she is married to a teacher.
......................................................................
18- آنها مشکلات زناشویی دارند.
They are having marital problems.
......................................................................
19- من با روابط پیش از ازدواج مخالفم.
I do not approve of pre-marital relations.
......................................................................
20- با قوم و خویش های شوهرش نمی سازد.
She doesn’t get on very well with her in-laws.
......................................................................
21- بارها به آنها گفته که در زندگی خصوصی او دخالت نکنند.
She has told them many times to stay out of her personal life.
......................................................................
22- به او پیشنهاد ازدواج دادم و او هم پذیرفت.
I proposed to her and she accepted.
......................................................................
23- مریم و رضا دارند نامزد می شوند.
Maryam and Reza are getting engaged.
......................................................................
24- آنها با هم خوشبخت نیستند، بنابراین تصمیم گرفته اند از هم جدا بشوند.
They aren’t happy together, so they have decided to separate.
......................................................................
25- او به خاطر یک مرد دیگر شوهرش را ترک کرد.
She left her husband for another man.
......................................................................
26- او هیچ وقت به من خیانت نکرده است.
She has never been unfaithful to me.
......................................................................
27- من طلاق می خواهم.
I want a divorce.
......................................................................
28- دیشب همسر سابقم را در مهمانی دیدم.
I saw my ex-wife at the party last night.

 

جملات زبان انگلیسی مربوط به خانواده
--------------
************* خانواده ****************
......................................................................
29- چند تا خواهر و برادر داری؟
How many brothers and sisters do you have?
......................................................................
30- خواهر و برادر بزرگتر از خودت هم داری؟
Do you have any elder brother and sister?
......................................................................
31- نه، تک فرزندم.
No, I am an only child.
......................................................................
32- در ناز و نعمت بزرگ شدم.
I was brought up in the lap of luxury.
......................................................................
33- من از یک خانواده اصیل هستم.
I am connected with a noble family.
......................................................................
34- او با تو نسبتی دارد؟
Is he related to you?
......................................................................
35- بله، او از اقوام درو من است؟
Yes, she is a distant relative of mine.
......................................................................
36- او دوست خانوادگی ماست.
He’s a friend of the family.
......................................................................
37- خانواده ام هر کدام یک جایی هستند.
My family is e scattered across thcountry.

......................................................................
38- آیا خانواده ات پر جمعیت/ کم جمعیت است؟
Do you have a large/small family?
......................................................................
39- یک نفر دیگر به زودی به جمع خانواده مان اضافه می شود.
We are going to have an addition to the family soon.
......................................................................
40- پدر بزرگم زنده است، اما مادر بزرگم فوت کرده است.
My grandpa is alive, but my grandma is dead.
......................................................................
41- این عکس برادر بزرگم است.
This is the picture of my eldest brother.
......................................................................
42- اقوام ما آخر هفته می آیند.
We have got the relations coming over the weekend.
......................................................................
43- خانواده همسرم آخر همین هفته سرمان خراب می شوند.
My wife’s family is descending on us this weekend.
......................................................................
44- در خانواده اش همه مردها کچل هستند. فکر می کنم ارثی باشد.
All the man in his family are bald; I suppose it’s hereditary.
......................................................................
45- همه بچه هایش اهل هنر هستند. انگار هنر تو خون آنهاست.
All her children are very artistic; it must run in the family.
......................................................................
46- بچه هایت را خوب بار آورده ای.
You have given your children a good upbringing.
......................................................................
47- بچه بزرگ کردن کار ساده ای نیست. 
Bringing up children is never easy.
......................................................................
48- نان آور خانه شما کیست؟
Who is the breadwinner in your family?
......................................................................
49- پدرم دنبال یک کار می گرده که خانواده را تامین کند.
My father is looking for a job to support his family?
......................................................................
50- او به سختی خرج خورد و خوراک و پوشاک خانواده اش را در می آورد.
He can barely feed and clothe his family.
......................................................................
51- او باید یک خانواده بزرگ را نان بدهد.
She has a large family to food.
......................................................................
52- خانواده ام از من حمایت می کند.
My family is right behind me.
......................................................................
53- او خواهر دوقلوی توست؟
Is she your twin sister?
......................................................................
54- برادرم گاو پیشانی سفید خانواده است.
My brother is the black sheep of the family.
......................................................................
55- او باعث ننگ و آبروریزی خانواده ما بوده است.
He has brought shame and disgrace to our family.
......................................................................
56- او باعث شرمندگی خانواده اش است.
He’s an embarrassment to his family.
......................................................................
57- شرافت خانوادگی در خطر است.
He’s family honor is at stake.
......................................................................
58- می خواهم شجره نامه خانوادگی ام را بهت نشان بدم. دوست داری ببینی؟
I want to show you my family tree now. Are you interested to see 
it?نفقه alimony 
ساقدوش مرد: 
best man 
عروس: 
bride 
حجله: 
bride chamber
داماد: 
bridegroom 
ساقدوش(زن): 
bridesmaid
برادر شوهر/برادر زن:
brother- in- law 
عروس: 
daughter-in-law
جهیزیه:
dowry 
پدر شوهر/ پدر زن:
father-in-law 
نامزد مرد:
fiancé 
فرزند خوانده:
foster child 
خواهر/ برادر ناتنی:
half-sister/half-brother 
ازدواج مصلحتی:
marriage of convenience 
مادر شوهر/ مادر زن:
mother –in-law 
پسر برادر یا خواهر:
nephew 
دختر برادر یا خواهر:
niece 
چند همسری: 
polygamy
چهار قلو:
quads 
داماد:
son-in-law 
سه قلو:
triples 
سالگرد ازدواج:
wedding anniversary 
بیوه زن:
widow 
بیوه مرد:
widower 
خواهر شوهر/ خواهر زن/ زن برادر:
sister-in-law
خواهر ناتنی/ برادر ناتنی:
stepsister/stepbrother

Tags: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 thoughts on “جملات انگلیسی مربوط به ازدواج”

Leave a Reply