جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگليسي

جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگليسي

 

شهری با جمعیت تقریبی 700 نفر

A city of nearlly 700 people

به بهانه خرید کردن فرار کرد

He escaped on the pretext of shopping

اوایل هفته -صبح زود

Early this weak – Early in the morning

با چند تا از دوست‌های مسجد

With some of my friends from mosque

من خیلی دوستت دارم -دوست نداشتن بهتر!

I love you  I wish didn't

اون از قبل می دونست

He already knew it

 

*Reality is cold !   =    واقعیت تلخ است! *

Pigs may fly   =  منتظر معجزه باش *

جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگليسي

 

شهری با جمعیت تقریبی 700 نفر

A city of nearlly 700 people

به بهانه خرید کردن فرار کرد

He escaped on the pretext of shopping

اوایل هفته -صبح زود

Early this weak – Early in the morning

با چند تا از دوست‌های مسجد

With some of my friends from mosque

من خیلی دوستت دارم -دوست نداشتن بهتر!

I love you  I wish didn't

اون از قبل می دونست

He already knew it

 

*Reality is cold !   =    واقعیت تلخ است! *

Pigs may fly   =  منتظر معجزه باش *

Tags: ,

0 thoughts on “جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگليسي ”

Leave a Reply