مبلمان

مبلمان


living room اتاق نشیمن
ceiling سقف اتاق
mantelpiece طاقچه بالای شومینه
fireplace آتشگاه بخاری
rug قالیچه
carpet فرش
coffee table میزپیشدستی
biscuit tin ظرف بیسکوییت
teapot قوری
tray سینی
saucer نعلبکی
teaspoon قاشق چای خوری
sofa نیمکت فنری ونرم
cushion کوسن
curtain پرده
arm chair صندلی دسته دار

living room اتاق نشیمن
ceiling سقف اتاق
mantelpiece طاقچه بالای شومینه
fireplace آتشگاه بخاری
rug قالیچه
carpet فرش
coffee table میزپیشدستی
biscuit tin ظرف بیسکوییت
teapot قوری
tray سینی
saucer نعلبکی 
teaspoon قاشق چای خوری
sofa نیمکت فنری ونرم
cushion کوسن 
curtain پرده
arm chair صندلی دسته دار

Tags: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 thoughts on “مبلمان”

Leave a Reply