نكاتي در معرفي بخش خواندن ( reading ) در آزمون آيلتس

نكاتي در معرفي بخش خواندن ( reading ) در آزمون آيلتس


 

 

تفاوت reading در آزمون آيلتس academic و general تنها در موضوع passage آنهاست وبه طور كلي فرقي با هم

ندارند.در بخش reading در آزمون آيلتس مشكل اصلي زمان است. زيرا شما بايد به سه passage و در مجموع 40

سوال پاسخ دهيد در حالي كه كل زماني كه داريد يك ساعت است. پس براي هر passage 20دقيقه زمان داريد كه

اين زمان محدودي است. براي همين كنترل زمان براي پاسخ به هر سه متن بسيار مهم است. درجه دشواري

passage ها به ترتيب بيشتر ميشود.تنوع سوالات زياد است براي مثال :

 

Sentence Completion -Table/Chart completion - Short answer questions - Labelling a

diagram-True / False / Not Given - multiple choice – Matching - Finding information in

paragraphs - Yes/ No/ Not Given - Paragraph heading - Summary completion

متن passage ها معمولا از روزنامه ، مجله ، ژورنال ، كتاب انتخاب مي شود. حداقل يكي از آنها شامل بحثي

استدلالي خواهد بود.ممكن است يكي از آنها شامل نمودار، جدول و شكل باشد. به ياد داشته باشيد كه سوالات و

متن reading طوري طرح ميشود كه يك داوطلب غير حرفه اي بتواند به آن پاسخ دهد.

 

نكات مهم :

 • وقت زيادي براي پاسخ دادن به يك سوال نگذاريد زيرا در غير اين صورت شانس خود را براي پاسخ به سوالات آسان تر از دست خواهيد داد.
 • سوالي را كه جوابش را نمي دانيد علامت بزنيد. در پايان دوباره به سراغش برويد خيلي موقع ها جواب مي دهد.
 • صورت سوال ( instruction )را با دقت بخوانيد.يادتان باشد بي دقتي به ضرر شما تمام خواهد شد.
 • همان چيزي كه ازتون خواسته شده انجام دهيد مثلا اگر گفته شده بيشتر از 3 كلمه نباشد بيشتر ننويسيد. و ........
 • حواستان باشد كه جملاتتان غلط املايي و گرامري نداشته باشد. چون در آن صورت امتياز خود را از دست خواهيد داد.
 • · مديريت زمان بسيار مهم است. حتما با خودتان ساعت به جلسه ببريد. يك راهنمايي براي مديريت زمان : 17دقيقه به passage اول ، 20 دقيقه بهpassage دوم، 23 دقيقه به passage سوم اختصاص دهيد.
 • جواب را مستقيما وارد پاسخ نامه كنيد. وقت اضافه براي اين كار در نظر گرفته نشده است.

به همه ي سوالات جواب دهيد.زيرا نمره منفي ندارد. 

مروري بر انواع سؤالات Reading:

 

انواع سؤالات

چگونگي پاسخ دادن به آنها

نكات كليدي در پاسخ گويي

 

Sentence Completion

 

كامل كردن جاهاي خالي در جملات براساس متن.

جوابها به ترتيب متن هست .
حداكثر 3 كلمه بنويسيد يا يك عدد.
ديكته ي كلمات را با خود متن چك كنيد.
گرامر جملات تكميل شده را چك كنيد.

 

Table/Chart completion

كامل كردن نمودار، يا جدول براساس متن.

 

 

جوابها ممكن است به ترتيب متن نباشد.
حداكثر 3 كلمه يا يك عدد بنويسيد.
ديكته ي كلمات را با متن چك كنيد.

 

Short answer questions

 

به سؤالات با توجه به متن وبا استفاده از كلمات متن به صورت كوتاه جواب مي دهيد

جواب ها به ترتيب متن است.
ديكته ي كلمات را با متن چك كنيد.

 

Labelling a diagram

 

نام گذاري قسمت هايي از نمودار با استفاده از كلمات متن.

 

جواب ها به ترتيب متن نيست
حداكثر 3 كلمه يا يك عدد بنويسيد 
ديكته ي كلمات را با متن چك كنيد
از كلمات غير ضروري استفاده نكنيد
در حال خواندن متن Reading قسمت هاي مرتبط را علامت بزنيد.

 

True / False / Not Given

 

مشخص مي كنيد كه آيا جملات با توجه به متن درست است يا غلط يا اصلاً در متن نيامده.

جواب ها به ترتيب متن است.
بايد بنويسيد True يا False يا Not Given

 

 

multiple choice

 

تشخيص مي دهيد كه موضوع اصلي متن چيست.

 

از كل متن سؤال مي آيد
بايد بنويسيد A و B و C و يا
چك كردن گزينه هاي غلط.

 

 

Matching

 

جملات را به item هايي كه در box است وصل مي كنيد.

جواب ها به ترتيب متن نيست
جعبه ي item ها معمولاً به ترتيب متن است.
بايد A و B و C و .... را بنويسيد
بعضي از حروف A و B و C ممكن است بيشتر از يك بار استفاده شود
بعضي از حروف A و B و C ممكن است استفاده نشود.

 

Finding information in paragraphs

 

پيدا كردن پاراگرافي كه شامل اطلاعاتي است كه در سؤال آمده.

نوشتن A و B و C و.... 
بعضي از حروف A و B و C ممكن است بيشتر از يك بار استفاده شود
بعضي از پاراگراف ها شايد ازش سؤال نيايد.

 

Yes/ No/ Not Given

 

تشخيص بدهيد كه آيا جمله با ادعا يا نظر نويسنده هم جهت يا نه و ديگر اينكه امكان دارد آن جمله اصلاً در متن توسط نويسنده سطوح نشده باشد

جواب ها به ترتيب متن هستند.
بنويسيد Yes و No وNot Given 
بررسي انتخابات ديگر اشتباه است.

 

 

 

Paragraph heading

 

بايد يك عنوان صحيح براي هر پاراگراف از ليستي كه به شما داده شده ، انتخاب كنيد.

زير main idea در هر پاراگراف خط بكشيد
شماره هاي درست iii, ii, I و ... را بنويسيد
بعضي از عنوان ها در ليست ممكن است استفاده نشود.

 

 

Summary completion

 

 

بايد جاهاي خالي در summary را با كلمات مناسب از متن پر و كامل كنيد.

بعضي از حروف A و B و C و... ممكن است استفاده نشود
ديكته ي كلمات را با متن چك كنيد.
چك كردن گرامر.

 

 

نكاتي در معرفي بخش خواندن ( reading ) در آزمون آيلتس


 

 

تفاوت reading در آزمون آيلتس academic و general تنها در موضوع passage آنهاست وبه طور كلي فرقي با هم

ندارند.در بخش reading در آزمون آيلتس مشكل اصلي زمان است. زيرا شما بايد به سه passage و در مجموع 40

سوال پاسخ دهيد در حالي كه كل زماني كه داريد يك ساعت است. پس براي هر passage 20دقيقه زمان داريد كه

اين زمان محدودي است. براي همين كنترل زمان براي پاسخ به هر سه متن بسيار مهم است. درجه دشواري

passage ها به ترتيب بيشتر ميشود.تنوع سوالات زياد است براي مثال :

 

Sentence Completion -Table/Chart completion - Short answer questions - Labelling a

diagram-True / False / Not Given - multiple choice – Matching - Finding information in

paragraphs - Yes/ No/ Not Given - Paragraph heading - Summary completion

متن passage ها معمولا از روزنامه ، مجله ، ژورنال ، كتاب انتخاب مي شود. حداقل يكي از آنها شامل بحثي

استدلالي خواهد بود.ممكن است يكي از آنها شامل نمودار، جدول و شكل باشد. به ياد داشته باشيد كه سوالات و

متن reading طوري طرح ميشود كه يك داوطلب غير حرفه اي بتواند به آن پاسخ دهد.

 

نكات مهم :

 • وقت زيادي براي پاسخ دادن به يك سوال نگذاريد زيرا در غير اين صورت شانس خود را براي پاسخ به سوالات آسان تر از دست خواهيد داد.
 • سوالي را كه جوابش را نمي دانيد علامت بزنيد. در پايان دوباره به سراغش برويد خيلي موقع ها جواب مي دهد.
 • صورت سوال ( instruction )را با دقت بخوانيد.يادتان باشد بي دقتي به ضرر شما تمام خواهد شد.
 • همان چيزي كه ازتون خواسته شده انجام دهيد مثلا اگر گفته شده بيشتر از 3 كلمه نباشد بيشتر ننويسيد. و ........
 • حواستان باشد كه جملاتتان غلط املايي و گرامري نداشته باشد. چون در آن صورت امتياز خود را از دست خواهيد داد.
 • · مديريت زمان بسيار مهم است. حتما با خودتان ساعت به جلسه ببريد. يك راهنمايي براي مديريت زمان : 17دقيقه به passage اول ، 20 دقيقه بهpassage دوم، 23 دقيقه بهpassage سوم اختصاص دهيد.
 • جواب را مستقيما وارد پاسخ نامه كنيد. وقت اضافه براي اين كار در نظر گرفته نشده است.

به همه ي سوالات جواب دهيد.زيرا نمره منفي ندارد. 

مروري بر انواع سؤالات Reading:

 

انواع سؤالات

چگونگي پاسخ دادن به آنها

نكات كليدي در پاسخ گويي

 

Sentence Completion

 

كامل كردن جاهاي خالي در جملات براساس متن.

 جوابها به ترتيب متن هست . حداكثر 3 كلمه بنويسيد يا يك عدد. ديكته ي كلمات را با خود متن چك كنيد. گرامر جملات تكميل شده را چك كنيد.

 

Table/Chart completion

كامل كردن نمودار، يا جدول براساس متن.

 

 

 جوابها ممكن است به ترتيب متن نباشد. حداكثر 3 كلمه يا يك عدد بنويسيد. ديكته ي كلمات را با متن چك كنيد.

 

Short answer questions

 

به سؤالات با توجه به متن وبا استفاده از كلمات متن به صورت كوتاه جواب مي دهيد

 جواب ها به ترتيب متن است. ديكته ي كلمات را با متن چك كنيد.

 

Labelling a diagram

 

نام گذاري قسمت هايي از نمودار با استفاده از كلمات متن.

 

 جواب ها به ترتيب متن نيست حداكثر 3 كلمه يا يك عدد بنويسيد  ديكته ي كلمات را با متن چك كنيد
 از كلمات غير ضروري استفاده نكنيد
 در حال خواندن متنReading قسمت هاي مرتبط را علامت بزنيد.

 

True / False / Not Given

 

مشخص مي كنيد كه آيا جملات با توجه به متن درست است يا غلط يا اصلاً در متن نيامده.

 جواب ها به ترتيب متن است. بايد بنويسيد True ياFalse يا Not Given

 

 

multiple choice

 

تشخيص مي دهيد كه موضوع اصلي متن چيست.

 

 از كل متن سؤال مي آيد بايد بنويسيد A و B و Cو يا D  چك كردن گزينه هاي غلط.

 

 

Matching

 

جملات را به item هايي كه در box است وصل مي كنيد.

 جواب ها به ترتيب متن نيست جعبه ي item ها معمولاً به ترتيب متن است. بايد A و B و C و .... را بنويسيد بعضي از حروف A و Bو C ممكن است بيشتر از يك بار استفاده شود بعضي از حروف A و Bو C ممكن است استفاده نشود.

 

Finding information in paragraphs

 

پيدا كردن پاراگرافي كه شامل اطلاعاتي است كه در سؤال آمده.

 نوشتن A و B و C و....  بعضي از حروف A و Bو C ممكن است بيشتر از يك بار استفاده شود بعضي از پاراگراف ها شايد ازش سؤال نيايد.

 

Yes/ No/ Not Given

 

تشخيص بدهيد كه آيا جمله با ادعا يا نظر نويسنده هم جهت يا نه و ديگر اينكه امكان دارد آن جمله اصلاً در متن توسط نويسنده سطوح نشده باشد

جواب ها به ترتيب متن هستند.بنويسيد Yes و No وNot Given بررسي انتخابات ديگر اشتباه است.

 

 

 

Paragraph heading

 

بايد يك عنوان صحيح براي هر پاراگراف از ليستي كه به شما داده شده ، انتخاب كنيد.

 زير main idea در هر پاراگراف خط بكشيد شماره هاي درست iii, ii, I و ... را بنويسيد بعضي از عنوان ها در ليست ممكن است استفاده نشود.

 

 

Summary completion

 

 

بايد جاهاي خالي درsummary را با كلمات مناسب از متن پر و كامل كنيد.

 بعضي از حروف A و Bو C و... ممكن است استفاده نشود ديكته ي كلمات را با متن چك كنيد. چك كردن گرامر.

 

 

Tags:

0 thoughts on “نكاتي در معرفي بخش خواندن ( reading ) در آزمون آيلتس”

Leave a Reply