چند جمله عامیانه همراه با ترجمه

چند جمله عامیانه همراه با ترجمه


Slang

1.Confound himمرده شورش ببرد!

2.He pulled a long faceبدجورپکره

 3.to play a lyre to an assياسين تو گوش خر خوندن.

4.It is allover with himكارش ساخته است!

5.He can't make both ends meetهشتش گرو نهشه!

6.Don't pester me! پا رو دمم نذار!

7.Cut nonsenseدري وري نگو!

8.Don't horse-playشوخي هاي خركي اتو جمع نكن!

9.He has gone too far! شورش رو درآورده!

10.He freezed flabbergastedهاج و واج مونده بود.


چند جمله عامیانه همراه با ترجمه


Slang

1.Confound himمرده شورش ببرد!

2.He pulled a long faceبدجورپکره

 3.to play a lyre to an assياسين تو گوش خر خوندن.

4.It is allover with himكارش ساخته است!

5.He can't make both ends meetهشتش گرو نهشه!

6.Don't pester me! پا رو دمم نذار!

7.Cut nonsenseدري وري نگو!

8.Don't horse-playشوخي هاي خركي اتو جمع نكن!

9.He has gone too far! شورش رو درآورده!

10.He freezed flabbergastedهاج و واج مونده بود.


Tags:

0 thoughts on “چند جمله عامیانه همراه با ترجمه ”

Leave a Reply