چی میشد اگه what if

چی میشد اگه what if"what if"
------------------------------------------
برای درک بهتر به مثال های زیر توجه کنید:

What if I couldn't speak English?
چی میشد اگه نمیتونستم انگلیسی صحبت کنم؟
........................................................
What if I didn't have to go to military service?
چی میشد اگه مجبور نبودم برم سربازی؟؟؟
........................................................
What if you marry me?
چی میشه اگه باهام عروسی کنی؟

چی میشد اگه what if"what if"
------------------------------------------
برای درک بهتر به مثال های زیر توجه کنید:
What if I couldn't speak English?
چی میشد اگه نمیتونستم انگلیسی صحبت کنم؟
........................................................
What if I didn't have to go to military service?
چی میشد اگه مجبور نبودم برم سربازی؟؟؟ 
........................................................
What if you marry me
چی میشه اگه باهام عروسی کنی؟

Tags: ,

0 thoughts on “چی میشد اگه what if”

Leave a Reply