کتاب نمونه های Writing Task 2 نوشته Mark Allen

کتاب نمونه های Writing Task 2 نوشته Mark Allen

Writing Samples - Mark Allen

کتاب از معدود کتاب های نمونه های Writing برای Task 2 است که توسط یک ممتحن نوشته شده است. این کتاب بیش از 100 موضوع Writing در موضوعات مختلف دارد که همگی می توانند نمونه فوق العاده ای برای رسیدن به نمره 9 باشند. 

لازم به ذکر است نویسنده این کتاب Mark Allen یکی از ممتحنین آزمون آیلتس  است که کتاب های خود را به خاطر مسائل کپی رایت در چین چاپ می کند.


کلمه رمز برای باز کردن فایل ها: ieltsfamily.com

دانلود کتاب

کتاب نمونه های Writing Task 2 نوشته Mark Allen

Writing Samples - Mark Allen

کتاب از معدود کتاب های نمونه های Writing برای Task 2 است که توسط یک ممتحن نوشته شده است. این کتاب بیش از 100 موضوع Writing در موضوعات مختلف دارد که همگی می توانند نمونه فوق العاده ای برای رسیدن به نمره 9 باشند. 

لازم به ذکر است نویسنده این کتاب Mark Allen یکی از ممتحنین آزمون آیلتس  است که کتاب های خود را به خاطر مسائل کپی رایت در چین چاپ می کند.


کلمه رمز برای باز کردن فایل ها: ieltsfamily.com

دانلود کتاب

Tags: ,,,,

0 thoughts on “کتاب نمونه های Writing Task 2 نوشته Mark Allen ”

Leave a Reply