6000 اصطلاح محاوره ای و ضرب المثل انگلیسی


6000 اصطلاح محاوره ای و ضرب المثل انگلیسیتوضیحات:
فایل متشکل از شش هزار اصطلاح محاوره ای، جمله کاربردی و ضرب المثل دسته بندی شده به ترتیب حروف الفبا برای آشنایی کامل با زبان انگلیسی

بخشی از متن:

1) A bad dog never sees the wolf
2) يك سگ گله بي عرضه هيچ وقت گرگ را نمي بيند

3) A bad penny aleays comes back
4) مال بد بيخ ريش صاحبش

5) A bad shearer never had a good sickle
6) عروس بلد نيست برقصد مي گويد زمين کج است

7) A bad thing never die
8) بادمجون بم آفت نداره

9) A bad thing never dies
10) بادمجان بم افت ندارد

دوستانی که مایل به یادگیری زبان انگلیسی هستند این فایل حتما به کارشان می آید

دانلود

06000 اصطلاح محاوره ای و ضرب المثل انگلیسیتوضیحات:
فایل متشکل از شش هزار اصطلاح محاوره ای، جمله کاربردی و ضرب المثل دسته بندی شده به ترتیب حروف الفبا برای آشنایی کامل با زبان انگلیسی

بخشی از متن:

1) A bad dog never sees the wolf
2) يك سگ گله بي عرضه هيچ وقت گرگ را نمي بيند

3) A bad penny aleays comes back
4) مال بد بيخ ريش صاحبش

5) A bad shearer never had a good sickle
6) عروس بلد نيست برقصد مي گويد زمين کج است

7) A bad thing never die
8) بادمجون بم آفت نداره

9) A bad thing never dies
10) بادمجان بم افت ندارد

دوستانی که مایل به یادگیری زبان انگلیسی هستند این فایل حتما به کارشان می آید

دانلود

Tags: ,,

0 thoughts on “6000 اصطلاح محاوره ای و ضرب المثل انگلیسی”

Leave a Reply